Pokaż serce

Co Polacy wiedzą o chorobach onkologicznych u dzieci? Wraz z instytutem badawczym ABR Sesta przeprowadziliśmy badanie społeczne weryfikujące tą wiedzę. Jakie otrzymaliśmy wnioski?
1. Aż 59% dorosłych Polaków deklaruje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z czego aż 13% przyznaje się do całkowitego braku informacji w tym temacie. Pozostali (46%) przyznają, że ich wiedza jest niewielka, a informacje śledzą jedynie wybiórczo. W subiektywnym odczuciu, niespełna co dwudziesty zapytany (4%) ocenia ją bardzo wysoko, a co trzeci określa jako pewną.

Jak oceniłbyś/abyś swój poziom wiedzy na temat nowotworów dziecięcych

2. Choć większość badanych (79%) zdaje sobie sprawę z tego, że wczesna diagnoza zwiększa szanse na pełne wyleczenie, to jednak aż 20% badanych (wśród rodziców 16%) nie potrafiło wskazać, jakichkolwiek symptomów mogących świadczyć o obecności nowotworu u dziecka. Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi, najczęściej wskazywanym symptomem była gwałtowna utrata masy ciała (48%). Często za niepokojące uznano również nieuzasadnione, nawracające bóle ciała (44%) oraz krew w moczu lub stolcu (38%).

Jakie Twoim zdaniem, mogą być wczesne objawy obecności nowotworu u dziecka?

3. Większość badanych (65%) chciałaby wiedzieć więcej na temat nowotworów dziecięcych, w tym 23% jest wyraźnie skłonnych do pogłębienia swojej wiedzy. 

Czy chciałbyś/abyś wiedzieć więcej na temat nowotworów dziecięcych (objawów, profilaktyki, metod leczenia etc.)?

Cały raport z badania opinii na temat nowotworów dziecięcych można pobrać