Pokaż serce

(P)OKAŻ SERCE

Kampania na rzecz budowania świadomości społecznej dotyczącej nowotworów dziecięcych i ich wczesnej wykrywalności
Złośliwe nowotwory dziecięce są klasyfikowane jako choroby rzadkie i różnią się od tych występujących wśród dorosłych. Rocznie w Polsce rozpoznawane są u ok. 1100-1200 dzieci. Ich objawy często są niespecyficzne lub trudne do zdiagnozowania, dlatego warto wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę. Wyleczalność nowotworów dziecięcych szacuje się na ok. 70-80%, a im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa młodego pacjenta na powrót do zdrowia. 

Organizator:

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka – najstarszy, wysokospecjalistyczny ośrodek onkologiczny dla dzieci w Polsce.

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

patronat honorowy